EasyCourse – kursadministration

IT-stödet för dig som administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser.
EasyCourse är ett verktyg för att hålla reda på allt som rör kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser.
Din organisation kan på ett enkelt och snabbt sätt ta fram uppgifter som är nödvändiga för att bedriva kursverksamhet.