Tjänster

I vår föränderliga värld så ställs allt högre krav på konsulter och deras tjänster, att konsulternas mångsidighet och multikompetens ska finnas inom flera verksamhetsområden.

En flexibilitet att röra sig mellan olika roller som systemutvecklare krävs allt oftare, att kunna ta roller som testare, kravfångare, utredare samt olika agila roller – då krävs erfarenhet och hög kompetens! Solarplexus IT-strategi arbetar med administrativa system, produkter och tjänster. Vi har stor erfarenhet av att leverera såväl konsulttjänster som hela projekt eller förvaltning!

Vår affärsidé är ”Genom att förse kunder inom näringsliv och offentlig sektor med högkvalitativa administrativa IT-tjänster inom strategi, ledning, utveckling och förvaltning stärker vi kundens affärsnytta”.

Välkommen att använda våra konsulttjänster!

Kommentera