Produkter

Lex

Ärende- och dokumenthantering är grundbulten i offentlig förvaltning. Lex är ett modernt och modulbaserat verktyg för att stödja hela processen kring hantering av information, handläggning och beslutsfattande.

Läs mer 

 

EasyCourse

IT-stödet för dig som administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Din organisation kan på ett enkelt och snabbt sätt ta fram uppgifter som är nödvändiga för att bedriva kursverksamhet.

Läs mer

Kommentera