Ett lyckat Gemensamt Införandeprojekt av LEX i Värmlands Regionen

Solarplexus IT-strategi har tillsammans med Karlstads kommun genomfört ett mycket lyckat införandeprojekt av vårt system Lex på 13 kommuner i Värmland.

Genom ett gemensamt lyckat införandeprojekt som har följt tidplanen utan några förseningar har 13 kommuner nu fått tillgång till vårt Dokument & Ärendehanteringssystem Lex. Detta stärker Solarplexus IT-strategi organisation och marknadsposition i Sverige som en IT-leverantör till den offentliga marknaden.

-Det är ett stort samverkansprojekt för vår del och det känns därför extra roligt att vi gått i mål helt enligt tidplan. Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete och jag vill framför allt tacka våra medarbetare, utan dom hade det här inte varit möjligt. Nu ser vi fram emot fortsatt samverkan” säger Marie Edwinson, Chef Digital Utveckling och Innovation på Karlstads kommun.

-Vi har arbetat målmedvetet i införandeprojektet och tillsammans med Karlstads kommun och våra duktiga medarbetare har vi lyckats genomföra detta stora projekt”, säger Lars-Ove Gärdin, VD på Solarplexus IT-strategi. -Vi ser fram emot att kunna erbjuda övriga kunder inom den offentliga marknaden vår starkt växande produkt som digitaliserar och möjliggör elektronisk förvaltning ”, avslutar Lars-Ove.

Solarplexus IT-strategi är ett konsult och produkt företag som tillsammans med kunder identifierar och genomför effektiviseringar och förändringar i verksamheten med hjälp av IT. Våra Konsulter har hög kompetens och mångårig erfarenhet av informationsteknik och vårt arbetssätt kännetecknas av ett starkt resultatfokus och ansvar för att kunden snabbt får ut förväntad effekt. Solarplexus skall av kunderna uppfattas som en leverantör av högkvalitativa administrativa IT-tjänster som kan ta sig an såväl enkla som stora och komplexa uppdrag.

För mer information, kontakta:

Lars-Ove Gärdin, VD Solarplexus IT-strategi
Tel: 08 – 4106 30 22

Marie Edwinson, Chef Digital Utveckling och Innovation på Karlstads kommun
Tel: 054 – 540 10 15