13 kommuner i Värmland väljer dokument- & ärendehanteringssystemet Lex från Solarplexus IT-strategi AB

Solarplexus IT-strategi har träffat avtal med Karlstads kommun om
leverans av dokument- & ärendehanteringssystemet Lex från Solarplexus
IT-strategi AB till 13 kommuner och 47 kommunala bolag i Värmlands län.

I en upphandling har 13 kommuner och 47 kommunala bolag i Värmlands län valt dokument- & ärendehanteringssystemet Lex från Solarplexus IT-strategi AB.

Marie Edwinson, enhetschef på administrativ utveckling i Karlstads kommun – Syftet med upphandlingen är att vi ska ha en effektiv ärendehantering i verksamheterna som underlättar det politiska beslutsfattandet. Vi vill också ha ett system som stödjer kommunerna och de kommunala bolagens övergången till en digitaliserad verksamhet. Efter genomförd upphandling föll valet på systemet Lex från Solarplexus IT-strategi AB.

Vi är mycket glada över förtroendet vi får av Värmlandskommunerna och de kommunala bolagen. Vi ser fram emot att lära känna våra nya kunder och utveckla samarbetet, kommenterar Lars-Ove Gärdin, VD på Solarplexus IT-strategi som fortsätter – Tillsammans med kunderna tar vi stegen mot det digitala samhället genom vår leverans av vårt ärendehanteringssystem Lex.

Solarplexus IT-strategi AB
Är ett konsultföretag som tillsammans med kunder identifierar och genomför effektiviseringar och förändringar i verksamheten med hjälp av IT.
Våra Konsulter har hög kompetens och mångårig erfarenhet av informationsteknik och vårt arbetssätt kännetecknas av starkt resultatfokus och ansvar för att kunden snabbt får ut förväntad effekt.
Solarplexus IT-strategi skall av kunderna uppfattas som en leverantör av högkvalitativa administrativa IT-tjänster som kan ta sig an såväl enkla som stora och komplexa uppdrag.

För mer information om Solarplexus IT, kontakta:
Cary Ekholm, säljansvarig Solarplexus IT-strategi 08-22 92 51
Marie Edwinsson, enhetschef Karlstads kommun 054-540 00 00