Lex – ärendehanteringsystem

Ärende- och dokumenthantering är grundbulten i offentlig förvaltning. Lex är ett modernt och modulbaserat verktyg för att stödja hela processen kring hantering av information, handläggning och beslutsfattande.

Effektivt och tillgängligt med elektronisk förvaltning

Allt fler människor vill interagera elektroniskt med olika myndigheter. Som medborgare förväntar vi oss att information och tjänster finns tillgängliga vid de tillfällen då vi har behov av dem. Detta ställer stora krav på myndigheterna att tillhandahålla väsentlig och relevant information för den enskilde medborgaren. För att tillgodose dessa krav är det viktigt att myndighetens ”inre liv” fungerar, att de interna processerna är smidiga och effektiva samt att all information lagras enhetligt och på samma ställe. Lex är en standardprodukt som stödjer den interna förvaltningen. Lex hanterar alla de typer av information som förekommer på myndigheten – ärenden, dokument, sammanträden och objekt, såsom fastigheter och personer/inventarier.

Ärendehantering

Lex hanterar hela processen från diariehantering, handläggning och nämndadministration till publicering, gallring och avställning till e-arkiv. Exempel på ärendetyper är bygglov, synpunktslämning och remisser. Lex stödjer allt från enkla ärenden till komplexa och transaktionsintensiva ärendetyper, vid behov även med integrationer till olika mail-, ordbehandlings-, kalkylprogram, e-tjänstplattformar och verksamhetssystem.

Dokumenthantering

Dokumenthantering är en viktig del i myndighetens informationshantering. Lex erbjuder kraftfulla funktioner för dokumenthantering under dokumentets hela livslängd, dvs från skapandet av interna dokument eller registrering av inkomna eller upprättade handlingar till gallring av dokument.

Modulärt och anpassningsbart

Lex är ett modernt och modulbaserat verktyg för offentlig förvaltning. Olika användare erbjuds olika moduler beroende på arbetsuppgifter i verksamheten. Moduluppsättningen innebär att myndigheten kan välja mellan ett systemstöd för hela verksamheten och stöd för respektive enhet/förvaltning. Lex kan byggas ut och anpassas efter behov och teknikmognad i organisationen. Enskilda användare kan enkelt skapa egna mallar och formulär för att stödja handläggningsprocessen.

Effektivitet och rättsäkerhet

Lex är utvecklat av jurister och systemutvecklare med målsättningen att skapa framtidens plattform för informationshantering inom statliga och kommunala myndigheter. Med modern teknik, anpassad till de legala krav som ställs på myndigheters hantering av information, uppnås både effektivitet och rättssäkerhet. Då både myndighetens processer och de regelverk som styr verksamheten förändras kontinuerligt är flexibilitet och utvecklingsmöjligheter viktiga förutsättningar för Lex.

Öppen arkitektur möjliggör samverkan och service

Lex bygger på en öppen arkitektur och modern teknik vilket underlättar integrationer med andra system. Detta kan göras på flera olika sätt, information kan enkelt tas från olika kanaler och format. Externa individer, medborgare, andra myndigheter eller andra intressenter kan via e-tjänster hämta och lämna information under dygnets alla timmar, året om. Detta är en viktig del i myndigheternas strävan efter att ge medborgare och andra intressenter ökad service och tillgänglighet.

För våra kunder

På Lex användarportal kan du som arbetar med Lex bland annat anmäla ärenden, boka utbildningar, ladda ner filer och läsa vår FAQ (öppnas i nytt fönster och kräver inloggning).