Utveckling

Solarplexus IT-strategi erbjuder hög kompetens inom kompletta utvecklings- och förvaltningsprojekt, samt enstaka kompetenser för projektets olika delar.

Analysera – ta fram kraven och förändringarna från verksamheten:

 • Verksamhetsförändringar
 • IS/IT strategier
 • Kravhantering utifrån beprövade metoder såsom RUP
 • Workshops
 • Processanalyser

Designa – såväl nytänkande och behovsanpassade som väl beprövade lösningar:

 • Systemarkitektur
 • Systemdesign
 • Demosystem
 • Olika integrationslösningar

Bygga – med såväl befintliga som nya utvecklingsverktyg utvecklar och förvaltar vi IT-system med beprövade metoder och modeller.

 • Systemutveckling inom Microsoft-miljöer såsom .Net, ASP, COM+, VB, SQL, Acess m.fl.
 • Systemutveckling inom Java miljöer såsom J2EE, JSP, Javascript m.fl.
 • Systemutveckling inom mainframe såsom Cobol, RPG, DB2, DL/1, Mapper, CICS m.fl
 • Systemförvaltning
 • Test, testplanering, testmallar, testverktyg

Implementera – planering, utbildning och stöd vid produktionssättning:

 • Produktionsplanering
 • Stöd vid produktionssättning
 • Change Management, metoder för lyckade införanden
 • Konfigurationsstyrning
 • Utbildning

Drifta – Drift av testade och kvalitetssäkrade lösningar.

 • Drift-dokumentation
 • Backup-rutiner
 • Säkerhetsutredningar/-rutiner
 • Stöd vid driftsättning
 • Drift av hårdvara & mjukvara
 • Kundservice

 

Kommentera