Strategi

Solarplexus IT-strategi har lång och bred erfarenhet av att arbeta med såväl företagsledningen som företagets verksamhetsdelar med utredningar inom strategiområdet.

Vi skapar nya eller fördjupar oss i redan befintliga verksamhets- eller IT-strategier. Vi har lång erfarenhet av att översätta verksamhetens mål till IT-mål. Vi arbetar med Business Intelligence där det ofta handlar om att identifiera, samordna och förvalta befintliga informationsmängder.

Efter en lyckad utredning följer ofta en genomförandefas. Får vi möjlighet, kan vi utforma projektet så att det levereras i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet.

Läs mer om hur vi arbetar här nedan eller hör av dig till oss för ett förslag på hur vi tillsammans kan utveckla din verksamhet.

IT-strategi (pdf, 85 kB)
Business Intelligence (pdf, 35 kB)

Kommentera