Ledning

Solarplexus IT-strategi erbjuder hög kompetens och erfarna konsulter inom projektledning, testledning och förvaltningsledning.

Flera av våra konsulter har har kompletterat sin utbildningar med certifieringar och med erfarenheter från tidigare uppdrag i olika branscher.

Projektledning: av kund-, utvecklings-, förbättrings- och affärsutvecklingsprojekt.

 • Upprättande av projektkontor
 • Projektledare för olika slags projekt
 • Projektkontroller för stöd vid större projekt
 • Projektadministratör för stöd vid större projekt
 • Kvalitetssäkring av hela eller delar av projekt
 • Projektanalyser

Testledning: strategier och modeller för testning samt verktyg och kvalitetssäkring.

 • Övergripande teststrategier
 • Testledning i utvecklingsprojektets samtliga faser eller i förvaltning
 • Analys och översyn av testprocessen
 • Översyn av hela företagets testverksamhet
 • Framtagande av företagsanpassade testmiljöer, testmetoder och testmodeller
 • Mentorskap för testledare

Förvaltningsledning: strategier och modeller samt verktyg och förvaltningsuppdrag.

 • Förvaltningsstrategier
 • Förvaltningsmodeller
 • Förvaltningsledning

Kommentera