Förvaltning

Solarplexus IT-strategi bygger förvaltningsstrukturer anpassade till aktuell verksamhet och IT-plattform.

Genom att arbeta kontinuerligt och utveckla förvaltningsobjekten ökar vi våra uppdragsgivares konkurrenskraft.

Kommentera