Solarplexus IT-strategi AB expanderar inom produktsidan

Solarplexus IT-strategi har träffat avtal om att överta verksamheten gällande dokument- & ärendehanteringssystemet ePhorte från EVRY AB. Affären går helt i linje med vår strategi att kunna erbjuda fler produkter och tjänster till den svenska marknaden.

Genom detta övertagande stärker Solarplexus IT-strategi sin organisation och marknadsposition i Sverige som en IT-leverantör till de offentliga kunderna såsom Kommuner, Myndigheter och Landsting. Övertagandet ger Solarplexus IT-strategi tillgång till ytterligare ett IT-stöd, samtidigt som vi får förmånen att välkomna ytterligare ett 10 tal för oss nya kunder.

”Vi har sedan tidigare fler produkter som vi levererar till kunder i Sverige. Genom detta förvärv utökar vi nu vårt produktutbud och vår kompetens ytterligare”, säger Lars-Ove Gärdin, VD på Solarplexus IT-strategi. Vi ser fram emot att kunna erbjuda marknaden fler produkter som effektiviserar och möjliggör elektronisk förvaltning ”, avslutar Lars-Ove.

Solarplexus IT-strategi är ett konsultföretag som tillsammans med kunder identifierar och genomför effektiviseringar och förändringar i verksamheten med hjälp av IT.

Våra Konsulter har hög kompetens och mångårig erfarenhet av informationsteknik och vårt arbetssätt kännetecknas av ett starkt resultatfokus och ansvar för att kunden snabbt får ut förväntad effekt.

Solarplexus IT-strategi skall av kunderna uppfattas som en leverantör av högkvalitativa administrativa IT-tjänster som kan ta sig an såväl enkla som stora och komplexa uppdrag.

 

För mer information, kontakta:

Lars-Ove Gärdin, VD Solarplexus IT-strategi Tel: 08 – 22 92 51

Comments are closed.