Solarplexus IT-strategi och Kammarkollegiets ramavtal för Informationsförsörjning

Solarplexus IT-strategi finns nu med som partnerbolag i Kammarkollegiets ramavtal för Informationsförsörjning

Ramavtalet som tecknats av Chas Visual Management med partnerbolag vann som en av sju företag Kammarkollegiets stora upphandling av tjänster för informationsförsörjning och e-förvaltning inom offentlig sektor. Ramavtalet omfattar:
– Programvaror
– Molntjänster
– Kundunika tjänsteleveranser
– Konsulttjänster som stödjer kundernas e-förvaltningsarbete.
Ramavtalet beräknas vara värt runt 400 miljoner kronor per år under de kommande fyra åren.

För ytterligare information kontakta:
Solarplexus IT-strategi Cary Ekholm, cary.ekholm@solareplexusit.se, 08-22 92 51.

Comments are closed.